Články Tréningové plány

Na redukciu hmotnosti

Odpovede znejú: áno, nie a nie pre naše účely. Mnoho trénerov pri tvorbe programov zameraných na odbúranie tuku uprednostňuje aeróbnu činnosť. Táto teória vychádza z uprednostňovania tukov ako zdroja energie pri ca. 70% – 85% maximálnej frekvencie srdca pre váš vek. Aeróbne programy majú však jednu, pre nás podstatnú, „chybičku“ – znižujú silovú výkonnosť atlétov. Možnosťou, ako sa dá jednoucho zistiť, že aeróbny tréning nie je to najlepšie pre silovo založených atlétov, je pohľad na maratóncov alebo bežcov dlhších tratí. Majú síce nízky podiel telesného tuku, ale ich silová výkonnosť…

Čítať viac
Články Tréningové plány

Ako zlepšiť vytrvalosť – kontinuálne metódy

Pri kontinuálnych metódach rozvoja vytrvalosti rozlišujeme 3 základné typy. A to súvislé, striedavé a fatrlekové. Súvislou metódou rozumieme neprerušovaný rovnomerný beh, konštantnou rýchlosťou. Beh by mal byť v rozmedzí od 20 do 40 minút. Z hladiska energetického krytia sa jedná o aeróbny typ tréningu. Tento typ tréningu sa používa hlavne kvôli posunutiu hranice anaeróbneho prahu. Posunutím hranice docielime, že sa laktát začne hromadiť v tele až pri vyššej intenzite výkonu. Pri tréningu súvisleho rovnomerného behu, by mal mať každý hráč svoj športtester a behať podľa svojej tepovej frekvencie. Nie je…

Čítať viac